Jdi na obsah Jdi na menu
 


Libice nad Cidlinou - Slavníkovci - o vzniku státu.

17. 8. 2007

Trocha historie nikoho nezabije a toto je historie naše. Přímo z místa, kudy šly dějiny a kde vznikl Český stát.

  Tento rok o velikonočních svátcích jsem se vypravil k příbuzným do Poděbrad a společně jsme se na kolech jeli projet podle Labe. Je to pohodová cesta jarním lužním lesem až k soutoku Labe s Cidlinou. Dále pak, po břehu říčky podjedete dálniční most a zahnete k vesnici Libice nad Cidlinou. Tato malinká vesnička má obrovskou historii, která sahá daleko za počátky vzniku našeho státu. Na konci vesnice byly archeologickým průzkumem odhaleny zachovalé zbytky valů, základů knížecího paláce a kostela. Dnešní obec Libice stojí na předhradí bývalého hradiska.

Slavníkovské Čechy.

  V 8. století zde vzniklo blatné hradisko obývané Slavníkovci. Palác a kostel měly křížový půdorys. Odtud pochází nejslavnější Slavníkovci, jako je sám panovník Slavník a po něm Soběslav. Dále pak i Slavník Vojtěch, který se stal druhým pražským biskupem a byl prohlášen za svatého. Zdejší panství sahalo až po Netolice, Litomyšl a Kladsko. Na tehdejším našem území tehdy panovalo jakési dvojvládí a odehrávaly se velké boje o moc.

Přemyslovské Čechy

  Prvním knížetem z rodu Přemyslovců byl v 9. století kníže Bořivoj sídlící v místech dnešního Pražského Hradu. Bořivojův vnuk Václav značně panství Přemyslovců rozšířil, ale po porážce v bitvě s germánskými sousedy byl nucen platit králi Jindřichu Ptáčníkovi tribut za zachování míru. Tento kníže Václav byl zavražděn v r. 935 na příkaz svého bratra Boleslava. Od této doby je Václav prohlášen za svatého.

  Boleslav I. odmítl odvádět poplatky Německému Království a sám zavedl od poddaných pravidelné vybírání daní.. Dobýval další území a nechával na těchto místech stavět hrady, do kterých dosazoval správce - kastelány a vojenské posádky.

  Pražský biskup Vojtěch z rodu Slavníkovců se dostal do sporu s knížetem Boleslavem II., čímž se velmi zhoršily vztahy mezi Přemyslovci a Slavníkovci.

  V noci 28. 9. 995 bylo hradiště v Liblici nad Cidlinou přepadeno vojsky Boleslava II. a Slavníkovci byli do jednoho vyvražděni. Liblice byla pak ještě správním centrem až do roku 1108. Tehdy došlo k vyvraždění Vršovců a hradiště bylo definitivně rozbořeno.

  Přemyslovští panovníci se stali křesťany a neomezenými pány Čech. První křesťanské kostely byly postaveny v Levém Hradci a na Pražském Hradě.

Za vlády Přemyslovců dospěl Český stát ve 13. stol. k vrcholu svého rozvoje.

 

  Přemysl Otakar I. v roce 1212 získal Zlatou bulu sicilskou - tím byl uznán dědičný královský titul. Zakládal královská města např. Litoměřice. Změnil znak království – ze svatováclavské orlice na dvouocasého lva v červeném poli.

  Václav I. Zakládal města, podporoval těžbu stříbra, podporoval kulturu.

  Přemysl Otakar II. Byl nejmocnějším a nejslavnějším panovníkem v Čechách, ale i ve střední Evropě. Jeho moc sahala od Krkonoš až k Jaderskému moři. Usiloval o získání Německé královské koruny a o Římské císařství. 

  Václav II.(1300) provedl mincovní reformu, zavedl České groše. Vydal Horní zákoník. Získal Polskou a Uherskou korunu i pro svého syna Václava III.

  Václav III.V roce 1306 v Olomouci zemřel (takto vymřeli po meči) a tím skončila 400 letá vláda Přemyslovců.  

     Pokud si tyto věci na místě nedokážete srovnat v hlavě, nebude se vám toto místo zdát nijak dramatické. Těžko pak na vás udělá dojem socha nad párem základů s prostým dřevěným křížem. Fotí se tu opravdu obtížně. Nejlépe při západu v protisvětle. A tak, aby vám za zády zůstal z jedné strany kravín, z druhé vesnice v čele s moderní autobusovou zastávkou a z třetí zaplněná dálnice. Přesto si myslím, že je dobré se zde zastavit a trochu se zamyslet.

 

 

Pár obrázků z výletu.       Jednotlivě    -    presentace.